S&H Consulting

O nas

Jesteśmy firmą funkcjonującą od marca 2015 roku. Specjalizujemy się w profesjonalnych usługach doradczych dla samorządów różnego szczebla. W ich zakresie mieszczą się szeroko pojmowane ekspertyzy przestrzenne oraz opracowanie szeregu dokumentów o charakterze operacyjnym oraz strategicznym. Naszą specjalizacją jest kompleksowe opracowywanie programów rewitalizacji, badań społeczno-gospodarczych, jak również doradztwo z zakresu polityki proinwestycyjnej. Opracowujemy także analizy ekonomiczne różnych gałęzi gospodarki. Działalność prowadzimy w oparciu o nasz zespół oraz współpracę zarówno ze światem nauki, jak również szeregiem ekspertów. Aktualnie naszą siedzibą jest malowniczy Augustów, niemniej jednak działamy na terenie całego kraju.

Nasze doświadczenie opieramy o wieloletnie doświadczenie członków naszego zespołu. Dotyczy ono zarówno uczestnictwa w opracowaniu  innowacyjnych w skali Polski dokumentów z zakresu m. in:
 • zarządzania rozwojem centrów miast,
 • kompleksowych analiz przestrzennych mieszkaniowego zasobu komunalnego,
 • programów odnowy podwórek
jak również analiz i badań:
 • relokacji przedsiębiorstw w Polsce
 • polityki proinwestycyjnej,
 • zarządzania obszarami metropolitalnymi,
 • sektora geotermalnego, w tym geotermalnych ośrodków rekreacyjnych
 • rynku pracy,
 • finansowania procesów rewitalizacji w Polsce
Ważnym elementem naszego doświadczenia jest to, wyniesione z realizacji szeregu projektów międzynarodowych w tym dotyczących m.in.:
 • opracowania i wdrażania programu rewitalizacji na Ukrainie
 • możliwości rozwoju stref przylotniskowych w Europie Środkowej
 • rozwoju rekreacyjnych ośrodków geotermalnych w krajach Grupy Wyszehradzkiej
Doświadczenie członków naszego zespołu uzupełnia doświadczenie w zarządzaniu projektami.
Copyright S&H Consulting
Augustów 2016